تماس با ما

نشانی های تماس با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

# دفتر  شماره تماس  ایمیل / رایانامه 
1 ریاست مستقیم:2-88225111 نمابر: 88225114 یا داخلی : 402 - 401info@pcoiran.ir
2 عضویت مستقیم:88225121 یا داخلی : 223-222 info@pcoiran.ir
3 صدورپروانه  مستقیم:88225122 یا داخلی : 229-221-220 info@pcoiran.ir
4 امورکمیسیون ها مستقیم:88225118  یا داخلی : 315 info@pcoiran.ir
5 معاونت انتظامی  86051552-66924522 فاکس 86058167  bazrasi@pcoiran.ir
6معاونت آموزشیتلفاکس 86058597
اطلاعات تماس 
نشانی:
* تهران ، جلال آل احمد بین کارگر شمالی و بزرگراه شهید چمران (روبروی دانشگاه تربیت مدرس) خیابان پروانه(حبیب الله زنجانی) بالاتر از میدان سوم پرنده کوچه 16،  پلاک 6
کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۳۱۵۱

تلفن مرکزی :  88225101 الی 8 

Email: info@pcoiran.ir 


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.