مجمع عمومی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی  
نخستین مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در 30 اردیبهشت ماه 1400 با امکان مشارکت کلیه اعضا بصورت مجازی در وب سایت سازمان ،  برگزار می شود. از اعضای محترم دعوت می شود با مراجعه به لینک زیر نسبت به ثبت نام در مجمع عمومی اقدام فرمایند. 


لینک ثبت نام در مجمع عمومی 1400


Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.