اداره ارزیابی و رسیدگی به شکایات

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

اداره ارزیابی و رسیدگی به شکایات

این اداره ، بر حسب بند 3 و 4 ماده 12 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ، و دستورالعمل و ضوابط مصوب شورای مرکزی و اصول حاکم بر اخلاق حرفه ای ،  فرآیند رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و حمایت از حقوق مراجعین ، اعضا و روانشناسان و مشاوران را برعهده دارد. اگر یکی از اعضا ، اصول اخلاق حرفه ای یا موازین و مقررات سازمان را نقض کند ، اداره ارزیابی به تخلفات رسیدگی کرده و جهت رفع مشکل و حل مسئله ، با طرفین ارتباط برقرار کرده و  اقدام خواهد کرد.درصورتی که با هریک از اعضای این سازمان مشکلی دارید ، لطفا درخواست خود را با فرمت زیر به این اداره ارسال فرمایید.

لطفا شرح شکایت و مستندات مربوطه را از طریق پیوند زیر در سامانه ثبت و بارگذاری کنید. 

کلیک کنید

درخواست

درصورتی که با هریک از اعضای این سازمان مشکلی دارید ، لطفا درخواست خود را با فرمت زیر به این اداره ارسال فرمایید.

نام و نام خانوادگی و نشانی شخص مورد نظر عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

اسناد و مدارک مربوط به شکایت شما از عضو مورد نظر

شرح کامل شکایت

اطلاعاتی که ارسال می فرمایید کاملا محرمانه و در پوشه ای امن قرار خواهد گرفت

همچنین می توانید شکایت و مستندات را از طریق پست برای ما ارسال کنید. 


تماس با بازرسان سازمان بازرسی کل کشور

در راستای اجرای وظایف مندرج  در قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران ، هیئتی متشکل از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مستقر شده و آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات مرتبط با عملکرد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشد 

 ورود به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلانات سازمان بازرسی کل کشور  


نشانی : 

تهران ، بزرگراه شهید چمران ، روبروی دانشگاه تربیت مدرس ،  خیابان پروانه ، کوچه شانزدهم پلاک 6 ، اداره ارزیابی و رسیدگی به شکایات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

کد پستی : 14399-53151

رایانامه : 

Email address: bazrasi@pcoiran.ir

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.