اداره آمار و فناوری اطلاعات

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

اداره آمار و فناوری اطلاعات

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ، به منظور بهبودی ارتباطات و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات طرح ها و برنامه های بلند مدت و جامعی در دست اجرا دارد. در حال حاضر ، سازمان توجه خاصی به استفاده از فناوری های نوین دارد و گروه متخصصین و کارشناسان فناوری اطلاعات در تلاش هستند تا با استعانت از فناوری های نوین پیشرفت های سریع تر حاصل آورده تا اعضای سازمان با سهولت بیشتری از خدمات سازمان بهره مند شوند. 

Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.