معاونین

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

معاونین سازمان 

 

Bootstrap Image Preview
دکتر  ولی محمد درینی 
معاونت پشتیبانی و اجرایی 
Bootstrap Image Preview
دکتر     
معاونت فرهنگی اجتماعی 
معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات حرفه ایی
Bootstrap Image Preview
دکتر  امین رفیعی پور  
معاونت آموزشی  
Bootstrap Image Preview
دکتر  محمدرضا صیرفی  
معاونت امور استان ها 

 

Bootstrap Image Preview
دکتر  مهرداد ثابت  
معاونت نظارت حرفه ای و امور کمیسیون ها 

دکتر    
معاونت پژوهشی

 
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.