ریاست

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمد حاتمی

ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سوابق اجرایی
 • مشاور وزیر علوم تحقیقات وفن آوری
 • مشاور وزیر آموزش وپرورش
 • معاون نظارت حرفه ای وکمیسیونها ی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • مشاورمرکز هیات امناء وهیات ممیزه در امور هیات امناء وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
 • مدیر گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی
 • موسس ومدیرمرکزپژوهش وارائه خدمات روانشناختی شاهد
 • موسس ومدیرمرکزخدمات روانشناسی ومشاوره بینش.
 • رئیس مرکز کار آفرینی دانشگاه خوارزمی
 • نماینده وزیر علوم ،تحقیقات وفن آوری در موسسه آموزش عالی فن ودانش
 • مدیرگروه روانشناسی پردیس بین الملل خوارزمی تهران
 • مدیرگروه روانشناسی پردیس بین الملل خوارزمی کرج
 • مدیر عامل موسسه فرهنگی چند منظوره بینش.
 • مشاور سازمان ملی جوانان(وزارت ورزش وجوانان)
 • مشاورعالی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • رئیس ستاد ملی سامان دهی امداد رسانی روانشناختی بم ، 1383 – 1382 (وزارت ورزش وجوانان(
 • مشاور اداره کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ،
 • دبیرعلمی کنگره ملی مشاوره،خانواده وآقشار آسیب پذیر
 • نماینده وزارت آموزش وپرورش در کمیسیون هنرشورایعالی انقلاب فرهنگی(3سال(
 • رئیس شورای هنری وزارت آموزش وپرورش(5سال(
 • مدير گروه ادب و هنر شبكه 2 ،
 • رئیس سیمای شاهد صدا وسیما(15 سال(
 • مدير تولید و پخش تلويزيون كرمان ، 1362 – 1360
 • مدیرعامل موسسه فرهنگ و هنر جوانان آینده ساز(1383الی1385).(وزارت ورزش وجوانان(
 • رئیس کمیته تخصصی دیداری وشنیداری موسسه آموزش از راه دوروزارت آموزش وپرورش(1384-1386(
 • رئیس" کمیته تبلیغ و ترویج چشم انداز دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام "(1386الی89(
 • نماینده وزیر علوم در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی عرفان
 • نماینده وزیر علوم در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی امین
 • نماینده وزیر علوم در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی علوم قران وحدیث علامه مجلسی اصفهان
 • رئیس کار گروه علم وفن آوری سند چشم انداز دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • رییس انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • تهیه کننده سریال گل پامچال
 • تهیه کننده سریال سیمرغ (شهیدان شیرودی و کشوری(
 • رییس ستاد بزرگداشت روز روان شناس ومشاور
 • عضوهیات ممیزه مرکزی"علوم انسانی وهنر"وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
 • عضو كميته علمي تالیف کتب روانشناسي شورايعالي انقلاب فرهنگي ( سمت(
 • عضو کمیسیون تخصصی روان شناسی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • عضو كميسيون فرهنگي قانون برنامه چهارم توسعه(1384(
 • عضوکمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عضو شوراي هماهنگي خدمات مشاوره اي سازمان ملي جوانان 1382-1384
 • عضو كميته علمي رسانه ای سازمان ملي جوانان 1382-1384
 • عضو انجمن ایرانی روانشناسی1377الی ادامه دارد
 • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران1385-ادامه دار
 • عضو هيات علمي چهارمين همايش ملي سازمان دهي خدمات روان شناسي و مشاوره1384(وزارت ورزش وجوانان(
 • عضو کمیته علمی طرح تدوین گزارش ملی جوانان1382
 • عضو انجمن بین المللی روانشناسی سلامت
 • عضو گروه مشاوره علمی موسسه آموزش از راه دور(1384-1386(
 • عضو شورای نظارت بر سا خت ، طراحی ، واردات و توزیع اسباب بازی وابسته به وزارت آ موزش و پرورش(1382-1386(
 • عضو شورايعالي فرهنگي بنياد شهيد(1374(
 • عضو شوراي سياست گذاري ، روابط عمومي و امور بين الملل وزارت نيرو
 • عضو كميته علمي روان شناسي موسسه وزارت كار و امور اجتماعي
 • عضو شورای آموزش وپژوهش سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی بالینی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • عضوکمیته علمی صدورمجوزمراکز ازدواج وخانواده پایدار وزارت ورزش وجوانان
 • عضوهیات رئیسه وداوری مقالات کنگره اعتیاد ورفتارهای پرخطر دانشگاه خوارزمی
 • عضو کمیته علمی کنگره سراسری اعتیاد ورفتارهای پرخطردانشگاه خوارزمی
 • عضوکمیسیون مراکز خدمات روان شناسی ومشاوره سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • عضو کمیسیون تخلفات صنفی وحرفه ای سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا.
 • عضو کمیته بزرگداشت واعطای نشان های علمی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا.
 • عضو هیات کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه خوارزمی
 • عضو کمیته علمی دومین همایش علمی اعتیاد وآسیب های روانی واجتماعی دانشگاه خوارزمی
 • رئیس شورای برنامه ریزی مرکزخدمات مشاوره ای بنیاد شهید
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران(1391(
 • عضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره اعتیاد ورفتارهای پرخطر دانشگاه خوارزمی
 • عضو ستاد حمایت از بنیاد خانواده شهرداری تهران
 • عضو هیأت مدیره انجمن سینمای دفاع مقدس ، 1372 .
 • عضو هیات داوران جشنواره رشد وزارت آموزش پرورش-1386
 • رئیس کمیته تخصصی دیداری وشنیداری موسسه آموزش از راه دوروزارت آموزش وپرورش(1384-1386(
 • رئیس" کمیته تبلیغ و ترویج چشم انداز دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام "(1386الی89(
 • عضو هيأت داوران بخش فيلم و ويدئوي دوازدهمين جشنواره بين المللي رشد
 • عضو هیات امناء گروه تلویزیونی شاهد
 • عضو هیات امنا موسسه فرهنگی منادی تربیت وابسته به وزارت آموزش و پرورش(1383-85(
 • عضو ثابت ستاد برنامه ریزی واجرایی شورای تخصصی هنرهای نمایشی وزارت آموزش وپرورش(1380-1386(
 • عضو هيأت داوران بيست و دومين و بيست و سومين بخش جنبی جشنواره فيلم فجر
 • عضو کمیته علمی همایش زن در سینما شورایعالی انقلاب فرهنگی-1378
 • عضو کمیته علمی کنگره پلیس،روانشناسی ومشاوره
 • عضو کمیته علمی نهمین کنگره بین المللی روان درمانی/اجلاس آسیایی
 • دانشیار دانشگاه خوارزمی
 • تالیف وترجمه 12 جلد کتاب
 • 41مقاله علمی وپژوهشی
 • 8 مقاله ISI
 • 11مقاله علمی ترویجی
 • راهنمایی ومشاوره 80 پایان نامه ارشد ودکتری
 • پژوهشگر برتر سال1394 دانشگاه خوارزمی
 • دریافت تقدیر و جایزه رهبر معظم انقلاب برای فیلم سینمایی تویی که نمی شناختمت
 • دریافت تقدیر و جایزه رهبر معظم انقلاب برای فیلم سینمایی مرز دیدار
 • تقدیر از ریاست قوه قضائیه ( سریال گل پامچال(
 • دریافت تقدیر و تشکر از جانب نماینده ولی فقیه و ریاست بنیاد شهید
 • دریافت تقدیر و تشکر از جانب مسئولین صدا و سیما
 • دریافت تقدیر و تشکر از جانب خانواده های معظم شهدا
 • دریافت تقدیر و تشکر از جانب رزمندگان و فرماندهان سپاه
 • دریافت تقدیر و تشکر از جانب مردم و ائمه جمعه سراسر کشور
 • دریافت جوایز متعدد از جشنواره های داخلی و خارجی
 • پژوهشگر برتر سال 1394 دانشگاه خوارزمی

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.