دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400

مشاورین

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مشاورین سازمان 


مسوولیت های مشاورین سازمان:

v     طرح نظرات نوین و ارزیابی دیدگاه ها و برنامه های در حال اجرا

v     چالش با ریاست سازمان در خلال برنامه ریزی و اتخاذ راهبرد ، تصمیم سازی و سایر شرایط

v     فعال و دانش پذیر بودن در خصوص روندها و فعالیت های سازمان

v     اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به اطلاعات استانی ، ملی و منطقه ای در حیطه تخصصی خویش به ریاست

v     مشارکت و کمک رسانی به ریاست سازمان در واکاوی زوایای مختلف تصمیم گیری ها

v     مشارکت و کمک رسانی به ریاست سازمان در خصوص نگارش و ویرایش مکاتبات تخصصی ، رایانامه ، سخنرانی و توجه به ملاحضات قانونی مربوط به حیطه تخصصی خویش

v     معرفی ریاست سازمان به نهادها و اشخاص مورد نظر ریاست

v     همراهی با ریاست سازمان در نشست ها به منظور ارزیابی پیشنهاده ها و موضوعات مورد بحث به درخواست ریاست

مشاورین ریاست سازمان عبارتند از: 
Bootstrap Image Preview

حجت الاسلام دکتر مرتضوی کیاسری  

مشاور ریاست در امور خانواده های شهدا ، جانبازان آزادگان و ایثارگران 

Bootstrap Image Preview

دکتر حسن احدی  

مشاور عالی ریاست

Bootstrap Image Preview

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی  مشاور  ریاست در فناوری اطلاعات و ارتباطات Bootstrap Image Preview

دکتر  

 مشاور . 

Bootstrap Image Preview

دکتر 

مشاور . 

Bootstrap Image Preview

دکتر  

مشاور . مشاوران ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.