خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1388

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

هشتادو پنجمین

7/2/88

 • مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی دروسی را که برای توانمند سازی روان‌شناسان و مشاوران مهم می‌دانند، مشخص تا نسبت به برگزاری دوره‌ها اقدام گردد.
 • پیرو تصمیمات متخذه در کمیسیون فرهنگی دولت مقرر شد نامه‌ای در ارتباط با تغییر محتوایی رشته‌های روان‌شناسی به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گردد.
 • مقرر شد در صورتی که اعضای محترم کمیسیون‌های تخصصی سه جلسه متوالی در جلسه حضور نیابند نسبت به جایگزین نمودن آنان اقدام شود.
 • بر حضور منظم اعضای محترم شورای مرکزی به شرح تعهد اخذ شده در زمان انتخابات تأکید گردید.

هشتادوششمین

14/2/88

 • پیگیری دوره‌های بازآموزی و نوآموزی تا حصول نتیجه
 • نظارت محتوایی برکار روان‌شناسان و مشاوران توسط کمیسیون‌های تخصصی

هشتاد و هفتمین

4/3/88

 • بر ضرورت استاندارد سازی آزمون‌های روان‌شناختی و تعیین تعرفه تأکید و مقرر شد آقایان دکتر منصور، دکتر دژکام، دکتر شریفی، دکتر فرزاد و خانم دکتر نوابی‌نژاد اقدامات لازم را انجام و نتیجه را به شورای مرکزی گزارش نمایید.
 • در ارتباط با برگزاری انتخابات شوراهای مناطق مذاکره، و مقرر شد از هم‌اکنون اقدامات لازم با مسئولیت جناب آقای دکتر مهریار انجام پذیرد.

هشتاد و هشتمین

1/4/88

 • مقرر شد دومین دوره انتخابات شوراهای مناطق و دفاتر استانی روز پنجشنبه مورخ 30/7/88 به طور همزمان در مرکز مناطق و مراکز استان هایی که واجد شرایط تأسیس دفتر استانی هستند به طور همزمان برگزار گردد. در همین رابطه ضروری است معاون محترم هماهنگی امور مناطق با همکاری معاون محترم پشتیبانی و اجرایی و دیگر همکاران اقدامات لازم را انجام و گزارش نماید.
 • مقرر شد به منظور اعتبار بخشیدن به گواهی‌های انجام کار اقدامات عملی انجام پذیرد.
 • مقرر شد کسانی که در مصاحبه واجد شرایط تشخیص داده نمی‌شوند مجدداً‌ دعوت به مصاحبه شوند.

هشتاد و نهمین

2/6/88

 • مقرر شد آقایان دکتر حسینی، دکتر شریفی، دکتر علی‌پور دستورالعمل و ضوابط مشخصی برای گواهی کار و معرف تهیه و به شورای مرکزی ارائه نمایند.
 • پیش نویس آیین‌نامه کمیسیون تخصصی شغلی پس از بازنویسی و رفع ابهامات مجدداً به شورای مرکزی ارائه شود.

نودمین

6/7/88

 • برای برگزاری آزمون بعدی برنامه‌ریزی شود.
 • از قبول شدگان آزمون کتبی برای مصاحبه روز جمعه مورخ 1/8/88 دعوت شود.

نودویکمین

4/8/88

 • مقرر گردید تعرفه‌ها به ازای هر سال کار با پروانه سازمان به میزان 5 درصد افزایش یابد.
 • آقای دکتر نورانی‌پور به عنوان معاون امور اجتماعی معرفی و مورد تأیید قرار گرفت.
 • مقرر گردید هر یک از کمیسیون‌های تخصصی، دروس عمده و کلیدی را به منظور برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های تخصصی ویژه تحت نظارت سازمان اعلام نمایند.
نود و دومین

2/9/88

 •  با توجه به اینکه دانش آموختگان دانشگاه پیام نور به طور حضوری مقطع کارشناسی‌ارشد را می‌گذرانند، لذا هیچ تفاوتی بین آنان و سایر دانشگاه‌ها از نظر تقاضای پروانه فعالیت حرفه‌ای نیست و برخورد کمیسیون‌های تخصصی با آنان همانند سایر دانش آموختگان دانشگاه‌ها می‌باشد.
 • در خصوص برگزاری آزمون جامع علمی حرفه‌ای کمیته‌ای مرکب از آقایان دکتر هاشمیان، دکتر شریفی، دکتر فرزاد، دکتر ساجدی‌نیا، مسئول پیگیری امور گردیدند.
 • انتخابات طبق تقویم اجرایی و برابر اصلاحیه انجام شده روز جمعه 20/9/88 برگزار خواهد شد.نودو سومین

7/10/88

 • به منظور پاسخگویی سریع‌تر به متقاضیان پروانه فعالیت حرفه‌ای، کمیسیون‌ها موظف گردیدند تا رسیدن به نقطه تعادل هر هفته جلسه بگذارند.
 • دانشجویانی که در مقطع دکتر تحصیل می‌نمایند نمی‌توانند به طور همزمان فعالیت حرفه‌ای نیز داشته باشند، برهمین اساس بررسی تقاضای آنان تا پایان دوره تحصیلی به حالت تعلیق درمی‌آید. کسانی که قبلاً براساس مدرک کارشناسی‌ارشد پروانه گرفته‌اند، از این قاعده استثناء می‌باشند و می‌توانند به موقع نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
 • مقرر گردید آزمون جامع علمی ـ حرفه‌ای در نیمه اول اردیبهشت ماه برای متقاضیان دریافت پروانه که مدرک آنان غیر مرتبط است برگزار شود.
 • مقرر گردید کلیه کسانی که از اول مهرماه تقاضای پروانه فعالیت حرفه‌ای می‌نمایند (مرتبط و غیر مرتبط) در آزمون جامع علمی ـ حرفه‌ای شرکت نمایند.
 • مقرر گردید انجام مصاحبه حرفه‌ای ـ تخصصی در مناطق به طور منظم پیگیری شود.

نود و چهارمین

5/11/88

 •  در ارتباط با گذشت زمان مناسب بعد از دانش آموختگی برای طرح پرونده متقاضیان پروانه در کمیسیون‌های تخصصی مقرر شد برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که بین مقطع ارشد و دکتری آنان پیوستگی وجود دارد، پس از گذشت 6ماه از تاریخ دانش آموختگی نسبت به ارجاع پرونده آنان به کمیسیون تخصصی اقدام شود. همین طور پرونده آن دسته از متقاضیان دریافت پروانه فعالیت حرفه‌ای که بین تاریخ اتمام دوره کارشناسی ارشد ودکتری آنان حداقل دو سال فاصله است بدون گذشت زمان خاصی قابل طرح در کمیسیون می‌باشد.
 • در ارتباط با تعریف مجدد از رشته‌های مرتبط و غیر مرتبط، شورا بر مصوبه قبلی خود مبنی بر مرتبط دانستن مدرک کارشناسی همه گرایش‌های علوم تربیتی تأکید کرد.
 • مقرر شد آیین نامه کمیسیون روان‌شناسی اجتماعی پس از اعمال اصلاحات لازم مجدداً به شورا تقدیم گردد.

نودو پنجمین

7/12/88

 • مقرر شد همایش ملی روان‌شناسان و مشاوران ایران در سال 1389 برگزار گردد. زمان و برنامه اجرایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • نام مخفف سازمان با عنوان نرما مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر شد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی ایجاد و پرونده متقاضیانی که دارای مدرک رشته روان‌شناسی و مشاوره مدرسه می‌باشد، بررسی نماید.

.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.