خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1390

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


 

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

یکصدوپنجمین

5/2/90

 • مقرر شد استادان محترم عناوین کارگاه‌ها را مشخص تا نسبت به ثبت نام و برگزاری اقدام شود.
 • درباره انتخابات و آزمون مذاکره و مقرر شد طبق برنامه و با رعایت همه ملاحظات قانونی انجام پذیرد.

یکصدوششمین

2/3/90

 • مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی ضوابط هماهنگ و مرتبط با صدور گواهی تجارب حرفه‌ای را تدوین و به شورای مرکزی ارائه دهند.
 • صحت انتخابات اولین دوره شوراهای استانی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

یکصدو هفتمین

6/4/90

 • مقرر شد رؤسای کمیسیون‌ها به اتفاق آقایان دکتر ثنایی، دکتر حسینی و دکتر ساجدی‌نیا دستورالعمل صدور گواهی تجارب حرفه‌ای را تهیه و به شورای مرکزی ارائه نمایند.
 • مقرر شد مجدداً تعرفه آزمون‌های روان‌سنجی طبقه‌بندی و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی بررسی و مجدداً به شورای مرکزی تقدیم شود.

یکصدو نهمین

4/7/90

 • مدت زمان هر جلسه برای ارائه خدمات روان‌شناسی ومشاوره به مراجعین 45 دقیقه تعیین شد و مقرر گردید در صورتی که وقت جلسه‌ای کمی افزایش پیدا می‌کند به همان مبلغ تعرفه بسنده شود. مضافاً این که حداقل تعرفه در اختیار روان‌شناسان و مشاوران می‌باشد و آنچه مهم است دریافتی نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.

یکصدو دهمین

9/8/90

 • مقرر شد موضوع اساسنامه کمیسیون‌های روان‌شناس اجتماعی و روان‌شناسی ورزش در جلسه‌های آتی شورای مرکزی سازمان بررسی و تصمیم‌گیری شود.

یکصدو یازدهمین

7/9/90

 • جناب آقای دکتر سید محسن فاطمی بعنوان معاون بین‌المللی سازمان منصوب و مقرر شد زمینه‌های همکاری با انجمن روان‌شناسی امریکا (APA) را فراهم نمایند.
 • عنوان کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی به روان‌شناسی تربیتی تغییر یافت و مقرر شد جناب آقای دکتر فر زاد امور مربوطه را پیگیری نمایند.
 • آن دسته از متقاضیان پروانه فعالیت که دارای مدرک دکتری علوم اعصاب شناختی هستند، در صورتی که مدرک فوق‌لیسانس آنان روان‌شناسی و یا مشاوره باشد می‌توانند  تقاضای پروانه نمایند و در صورت احراز شرایط پروانه آنان صادر شود.
 • دانشجویان مقطع دکتری در صورتی که مرحله آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشند می‌توانند متقاضی دریافت پروانه شوند. در صورت احراز شرایط حرفه‌ای پروانه آنان با عنوان کارشناسی‌ارشد صادر خواهد شد.

یکصدو دوازدهمین

5/10/90

 • مقرر شد کمیسیون تخصصی روان‌شناسی شناختی راه‌اندازی و امور مرتبط با آن انجام پذیرد.
 • درباره نحوه برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان مذاکره و مقرر شد گروهی مرکب از آقایان دکتر اللهیاری، دکتر شفیع‌آبادی، دکتر ثنایی، دکتر علی‌پور، دکتر دژکام، دکتر ساجدی‌نیا، دکتر حسینی و دکتر پورشریفی در این خصوص بررسی و نتیجه را به شورای مرکزی گزارش نمایند.

یکصدو سیزدهمین

10/11/90

 • مقرر شد تبصره ماده 8 آیین‌نامه انتخابات سومین دوره شورای مرکزی اصلاح شود.
 • آقایان دکتر سلیمی، دکتر به‌پژوه، دکتر ساجدی‌نیا، آقای پیروی و آقای محمدمهر به عنوان اعضای ستاد مرکزی انتخابات برگزیده شوند.
 • مقرر شد آقای دکتر فتحی، دکتر ثنایی، دکتر شفیع‌آبادی، دکتر  حسینی، دکتر شریفی، دکتر فرزاد و دکتر علی‌پور موضوع ضرورت ارائه گواهی کارورزی و یا آزمون کتبی را بررسی و گزارش نمایند.

یکصدو و چهاردهمین

8/12/90

 • مقرر شد آقایان دکتر  فتحی، دکتر دژکام، دکتر حسینی، دکتر بیرشک، دکتر اللهیاری، دکتر ثنایی، دکتر اصغرنژاد و دکتر هاشمیان امور مرتبط با تعرفه خدمات روان‌شناسی و مشاوره را تا حصول نتیجه دنبال نمایند.

 

.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.