خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1393

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


 

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

میزان تحقق

یکصدو سی و هفتمین

1/2/93

 • 25% تعرفه‌های سال گذشته افزایش پیدا کرده و مورد تصویب قرار گرفت.
 • آقای دکتر فریبرز درتاج به عنوان معاونت پژوهشی انتخاب شدند.

 

یکصدوسی
ونهمین

5/3/92

 • مقرر گردید اعضای شورای آموزش 9 نفر باشند.
 • تعرفه‌های حق عضویت و پروانه مورد تصویب قرار گرفت.
 • موضوع ماده2و3 دستورالعمل ضوابط و چگونگی تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره مطرح و مقرر شد نماینده دادستان و حقوقدان در هیأت‌های بدوی و هیأت‌ تجدیدنظر حذف گردد.

 

یکصدوچهلمین

2/4/93

 • آیین‌نامه دوره کارورزی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
 • آیین‌نامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

یکصدوچهل و
یکمین

13/5/93

 • اعضای کمیسیون آموزشی 9 نفر مورد تصویب قرار گرفت.

 

 • اعضای شورای آموزشی به ترتیب ذیل مورد تصویب قرار گرفت. سه نفر حقوقی ـ معاون آموزشی ـ معاون هماهنگی امور کمیسیون‌ها و معاون پژوهشی) سه نفر از کمیسیون‌ها به انتخابات شورای هم‌اندیشی ـ یک نفر حقیقی (آقای دکتر صبحی قراملکی) دو نفر از اعضا شورای مرکزی به انتخاب شورا
 • تأسیس کمیسیون روان‌شناسی انتظامی مورد تصویب قرار گرفت.
 • آقای دکتر بهروز دولتشاهی و خانم دکتر بنفشه قرائی برای کمیسیون روان‌شناسی بالینی پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت.
 • افرادی که سه جلسه غیر موجه در جلسات کمیسیون‌های سازمان شرکت ننمایند از کمیسیون حذف می‌شوند.

 

یکصدوچهل و دومین

7/7/93

 • اعضای کمیسیون‌ها در شورای آموزشی به شرح زیر اعلام و مورد تصویب قرار گرفت.

آقایان دکتر فرزاد، دکتر دژکام و دکتر واعظ موسوی

 • برای انتخاب اعضای شورای مرکزی در کمیسیون آموزشی رأی‌گیری انجام شد و آقای دکتر پورشریفی و خانم دکتر نوابی‌نژاد انتخاب شدند.
 • آیین‌نامه برگزاری دوره‌های آموزشی میان مدت حرفه‌ای مورد بررسی و با 9 ماده و 2 تبصره مورد موافقت قرار گرفت.
 • آقایان دکتر افروز، دکتر علیپور، دکتر نوربالا، دکتر درتاج، دکتر فتحی و دکتر دژکام به عنوان کار گروه سلامت روان تعیین گردیدند.

 

یکصدوچهل و سومین

5/8/93

 • سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در جهت حفظ و اعتلای کیفیت برنامه‌های آموزشی روان‌شناسی و مشاوره به ویژه در مقاطع ارشد و دکتری به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های داخلی و خارجی که به صورت پژوهش محور فارغ‌التحصیل شده باشند را واجد شرایط لازم برای دریافت پروانه حرفه‌ای از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نمی‌داند.

 

 • سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با عنایت به رسالت خطیر خویش در چهارچوب قانون مصوب سازمان صرفاً به آن دسته از فارغ‌التحصیلان روان‌شناسی و مشاوره که مدرک تحصیلی ایشان حداقل در دو مقطع تحصیلی روان‌شناسی و مشاوره باشد پس از موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای پروانه حرفه‌ای اعطا می‌نماید.

تبصره: برای آن دسته از فارغ التحصیلان که در مقطع دکتری روان‌شناسی و مشاوره گرفته‌اند و مقاطع قبلی غیر مرتبط می‌باشد با تأیید کمیسیون تخصصی مربوطه و تأیید شورای هم اندیشی پروانه صادر می‌گردد.

 • آقای دکتر افروز و خانم دکتر نوابی نژاد برای شورای پژوهش مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 

.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.