خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1386

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران


 

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

شصت و سومین

20/1/86

 • مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در خصوص آئین نامه آموزشی اعمال و نسخه نهایی توسط گروه کار منتخب تهیه و به شورا تقدیم گردد.
 • مقرر شد پیش نویس آئین نامه انتخابات توسط آقای دکتر مرادی تهیه و پس از بررسی در گروه کار مربوطه به شورای مرکزی تقدیم شود.
 • مقرر شد نشست مشترک شورای مرکزی و شوراهای مناطق در روزهای پنجشنبه  و جمعه مورخ 20و21/2/86 در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) برگزار و دستور کار مربوطه توسط آقای دکتر ساجدی‌نیا تهیه و ارائه گردد.
 • جلسه شورای مرکزی مقرر داشت پروانه‌های که مدت اعتبار آن تمام شده است تا مورخه 31/6/86 تمدید گردد.
 • مقرر شد گروه کار مشتمل بر آقایان دکتر شفیع‌آبادی، دکتر ثنایی‌ذاکر، دکتر فتحی، دکتر هاشمیان و دکتر دژکام و آقای ساجدی‌نیا دستورالعمل مربوط به تمدید پروانه را به شورای مرکزی تقدیم نمایند.

شصت و هفتمین

1/5/86

 • مقرر شد تقویم اجرایی انتخابات توسط آقای دکتر مرادی و آقای ساجدی‌نیا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود.
 • مقرر شد نظامنامه اخلافی توسط آقایان دکتر شریفی و ساجدی‌نیا بازنگری و به شورا تقدیم شود.
 • مقرر شد نسبت به تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون روان‌شناسی در مشهد مقدس برنامه‌ریزی شود.

شصت و هشتمین

6/6/86

 • جدول انتخابات و ضمائم آن به شرح برگ پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
 • نظامنامه اخلاق حرفه‌ای با انجام اصلاحات لازم به تصویب نهایی رسید.
 • مقرر شد استان‌های گیلان، قزوین و زنجان از تابعیت قبلی منتزع و باعنوان منطقه 10 سازمان با مرکزیت رشت راه‌اندازی شود.

هفتادمین

7/8/86

 • اعضای ستاد انتخابات به استناد ماده 3 آیین‌نامه به شرح زیر انتخاب و مقرر شد احکام آنان تهیه و با امضاء رییس سازمان ابلاغ گردد.

ردیف

نام‌ونام‌خانوادگی

سمت

1

دکتر حسن احدی

رییس ستاد انتخابات

2

دکتر علیرضا مرادی

دبیر ستاد انتخابات

3

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

نماینده هیأت بازرسان

4

دکتر سیدامیر امین‌یزدی

نماینده شورای مناطق

5

دکتر مهناز مهرابی‌زاده

نماینده شورای مناطق

6

دکتر محمود ایروانی

نماینده شورای مرکزی

7

محمدحسین ساجدی‌نیا

قائم مقام معاونت پشتیبانی و اجرایی سازمان

 • با توجه به اهمیت کمیسیون روان‌شناسی ورزش و آثار ناشی از خلاء آن مقرر شد آقای دکتر افروز رییس محترم سازمان شخصاً از بین داوطلبین شرکت در کمیسیون مذکور اعضای واجد شرایط را شناسایی و به مدت یک‌سال برای عضویت در کمیسیون منصوب نمایند. اعضای منتخب موظف خواهند بود آیین‌نامه کمیسیون، اهداف، وظایف و مسئولیت‌ها مشخص و برای تصویب به شورای مرکزی ارائه دهند.

هفتادو چهارمین

27/12/86

 • پیگیری موضوعات تقدیمی به هیأت محترم دولت و شرکت در کمیسیون‌ فرهنگی
 • پیگیری طرح روان‌شناسی‌/ مشاوره خانواده
 • تهیه پیش‌نویس دستورالعمل تأسیس مراکز روان‌شناسی و مشاوره و ارائه آن به شورا
 • تعیین مجدد اعضای کمیسیون‌های تخصصی و صدور حکم جدید

تهیه جدول زمانی جلسه‌های عادی شورای مرکزی

.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.