پروانه مراکز

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

صدور پروانه مراکز   


  

  

اخذ پروانه مراکز

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سه نوع  پروانه مراکز صادر می کند : پروانه مراکز حقیقی ، پروانه مراکز حقوقی و پروانه مراکز مشاوره ازدواج (مشترک با وزارت ورزش و جوانان) . روانشناسان ، مشاوران ، مؤسسات و نهادهایی که متقاضی دریافت پروانه مرکز هستند می توانند تقاضای خود را به واحد صدور پروانه ارایه کنند. شرایط و مراحل دریافت پروانه مرکز به شرح زیر است:

 

شرایط و مراحل دریافت پروانه اشتغال ویژه مراکز حقیقی:

1-    داشتن عضویت معتبر

2-    داشتن پروانه اشتغال تخصصی معتبر

3-     درخواست تقاضای صدور پروانه مرکز

4-    ارایه موافقت نامه کتبی حداقل 3 نفر روانشناس یا مشاور دارای پروانه معتبر

5-    ارایه کپی پروانه اشتغال همکاران

6-    شرح مختصر فعالیت های علمی و حرفه ای متقاضی و همکاران

7-    تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی

8-    کپی سند مالکیت یا اجاره نامه

9-    تکمیل فرم 112

  جهت دریافت فرم های مربوطه اینجا را کلیک کنید.

شرایط و مراحل دریافت پروانه اشتغال ویژه مراکز حقوقی:

1-    داشتن عضویت معتبر

2-    داشتن پروانه اشتغال تخصصی معتبر

3-    درخواست تقاضای صدور پروانه مرکز توسط سازمان یا نهاد متقاضی

4-    ارایه موافقت نامه کتبی حداقل 3 نفر روانشناس یا مشاور دارای پروانه معتبر

5-    ارایه کپی پروانه اشتغال همکاران

6-    شرح مختصر فعالیت های علمی و حرفه ای متقاضی و همکاران

7-    تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی

8-    کپی سند مالکیت یا اجاره نامه

9-    تکمیل فرم 1-112

 جهت دریافت فرم های مربوطه اینجا را کلیک کنید.

شرایط و مراحل تمدید پروانه اشتغال ویژه مراکز حقیقی:

1-    ارایه اصل پروانه مرکز

2-    عکس پرسنلی جدید

3-    عکس تابلوی نصب شده

4-    نمونه کارت ها و سربرگ های مورد استفاده

5-    کپی برابر با اصل مدارک جدید تحصیلی

6-    کپی پروانه همکاران جدید به همراه شرح حال علمی و حرفه ای ایشان

7-    خلاصه گزارشی از نحوه ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره با ذکر روز و ساعات فعالیت

8-    گزارشی از چگونگی برگزاری کارگاه های آموزشی 

 جهت دریافت فرم های مربوطه اینجا را کلیک کنید.

کلیه مدارک به نشانی پستی سازمان ارسال یا بصورت حضوری تحویل داده شوند


 


Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.