1401/08/11 | 8:33
اطلاعیه نظام روان شناسی خراسان رضوی در خصوص دستگیری دو روان شناس نمای اغفال گر

مشهد- ایرنا- شورای سازمان نظام : این دو فرد عضو هیات علمی هیچ دانشگاهی نیستند و پروانه اشتغال حرفه ای ندارند و نیز مجوز مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره را هم ندارند

1 تا 1 از 1

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.