به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره میرساند

در اجرای وظایف قانونی در دوره جدید مدیریت سازمان علیرغم شرایط کرونا و مشکلات پیشرو تلاش وافر شده است

به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره میرساند؛ در اجرای وظایف قانونی در دوره جدید مدیریت سازمان علیرغم شرایط کرونا و مشکلات پیشرو تلاش وافر شده است؛ بخشهای مختلف سازمان به وظایف قانونی خود عمل و در مسیر رشد و تعالی قرار گیرند. همانطورکه همگان مستحضرند، مجمع عمومی سازمان در قانون تشکیل رکن اول است که در مدت 17 سال گذشته تشکیل نشده است. در بدو شروع مدیریت جدید مسأله برگزاری مجمع عمومی در شورای مرکزی مطرح و مقرر گردید؛ امور مالی و اداری 15 سال گذشته بررسی و حداقل یکسال از مدیریت جدید سپری شود. بر این مبنا بررسی مالی و اداری 15 سال گذشته در مرداد ماه 1399 به پایان رسید، سازمان در تاریخ 25/04/99 دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی را در شورای مرکزی به تصویب رساند. از آنجا در خصوص چگونگی برگزاری مجمع در قانون سکوت وجود دارد، همین امر موجب گردید در نحوه برگزاری و مشارکت اعضاء نظرات مختلفی مطرح شود؛ اما طبق قانون تشکیل اجرای مصوبات شورای مرکزی برای سازمان الزام آور است. با جلسات مختلفی که با کارشناسان، اعضاء شورای مرکزی، هیأت بازرسان انجمنهای علمی و سایر صاحبنظران برگزار شد، توافقاتی صورت گرفت، بالاخره در جلسه (241) مورخ 13/02/1400 مصوب شد، مجمع عمومی در تاریخ 30/02/1400 برگزار گردد. بنابراین اعضاء محترم که تمایل به شرکت در مجمع عمومی را دارند، میتوانند از تاریخ 17/02/1400 لغایت 29/02/1400 در سایت سازمان ثبت‌نام نموده و لینک شرکت در مجمع عمومی را پس از احراز هویت دریافت نمایند. بدیهی است، مجمع عمومی یک فرصت مهم برای اعضاء در جریان فعالیتهای سازمان و برای مسئولین که تلاشها و فعالیتهای خود را به سمع و نظر اعضاء برسانند. منتظر حضور سبز شما عزیزان در مجمع عمومی میباشیم.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.