اطلاعیه

به اطلاع جامعه روانشناسی ومشاوره میرساند

به اطلاع جامعه روانشناسی ومشاوره میرساند ، بدلیل برگزاری مجمع عمومی در تاریخ ۱۳-3-۱۴۰۰ ثبت نام انتخابات شورای مرکزی،هیات بازرسان وشوراهای استانی به بعد از برگزاری مجمع عمومی موکول گردید،در این رابطه در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.