تکذیبیه

به اطلاع اعضا سازمان نظام روانشناسی ومشاوره میرساند؛ در پی مصاحبه احدی از مسئولین سازمان بهزیستی

به اطلاع اعضا سازمان نظام روانشناسی ومشاوره میرساند؛ در پی مصاحبه احدی از مسئولین سازمان بهزیستی در باره تفاهم‌نامه با این سازمان در باره صدور مجوز مراکز از سازمان بهزیستی چنین تفاهم‌نامه ای تکذیب می شود،هرگونه تفاهم‌نامه یا توافق نامه صرفا با تایید ومصوبه شورای مرکزی امکان پذیر است.

روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.