اطلاعیه

مراحل اجرای واکسیناسیون اعضای پروانه دار استان تهران:

مراحل اجرای واکسیناسیون اعضای پروانه دار استان تهران:

 پیرو هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص واکسیناسیون اعضای پروانه دار استان تهران به اطلاع می رساند؛ بیمارستان میلاد به این مهم اختصاص داده شده است و فراخوان توسط پیامک به اعضاء محترم پروانه دار ارسال خواهد شد .

 لذا از مراجعه حضوری بدون  اطلاع رسانی و هماهنگی  قبلی خودداری شود .


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.