اطلاعیه

مدیران محترم مراکز تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره

احتراماً؛ اخیراً نامه های اخطارآمیزی از طرف سازمان بهزیستی مبنی بر دریافت مجوز از این سازمان ارسال شده است، به اطلاع کلیه مدیران محترم مراکز می رساند؛بر طبق بند ۲ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی نحوه فعالیت روان شناسان و مشاوران توسط شورای مرکزی تدوین و ابلاغ می شود، آئین نامه صدور مجوز مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره مشتمل بر شش فصل ، ۲۶ ماده  و۷ تبصره  در جلسه ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ مورد تصویب شورای مرکزی قرار گرفته است و از آن تاریخ فعالیت جمعی روان شناسان و مشاوران با مجوز مراکز انجام شده است که این امر کاملاٌ قانونی و طبق مفاد بیست و چهارگانه قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره است و تاکنون در هیچ سند بالا دستی هم لغو نشده است مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده مشترک با وزارت ورزش و جوانان بر طبق آئین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره هیئت دولت در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ با شماره ۳۷۱۹۰/ت ۴۷۶۷۵/ هـ تصویب شده است و تاکنون هم لغو نشده است . 


▫️سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد دولتی نمی تواند مجوزهای یک وزارتخانه را زیر سوال ببرد مگر از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، فلذا تمام مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و مشترک با وزارت ورزش و جوانان قانونی است برعکس تمام مجوزهای صادره سازمان بهزیستی بر خلاف آئین نامه ساماندهی هیئت دولت وماده ۵۷  احکام دایمی صادر شده است و موضوع از طریق نامه شماره ۴۰۰/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ به اطلاع دادستان محترم رسیده است.


 ▫️فلذا:هرگونه مزاحمت برای مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره فاقد وجاهت قانونی است.از طریق مراجع قانونی قابل رسیدگی است.

                                                          

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.