اطلاعیه

به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند

موضوع واکسیناسیون کل اعضاء سازمان از تاریخ 08/01/1400 فروردین ماه مداوماً در حال پیگیری همکاران سازمان بوده است؛ به غیر از رایزنی‌های حضوری با ارسال نامه‌های شماره 1019/1400 مورخ 08/01/1400 و نامه شماره 1034/400 مورخ 29/01/1400خدمت وزیر محترم بهداشت، نامه شماره 1074/400 مورخ 25/02/1400 خدمت مدیر کل محترم دفتر وزارتی، نامه شماره 1060/400 مورخ 18/02/1400 خدمت دکتر زالی؛ نامه شماره 1154/400 مورخ 02/06/1400 خدمت وزیر محترم بهداشت درباره واکسیناسیون کل اعضاء و خانواده محترم آنان که تمامی نامه‌ها در سایت سازمان جهت ملاحظه اعضاء بارگذاری شده است اکنون در حال پیگیری جدی با وزیر محترم و معاونت مربوطه جهت واکسیناسیون اعضاء سازمان می‌باشیم. مراتب جهت آگاهی به اطلاع می‌رسد.

 

روابط عمومی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.