اولویت خدمات روانشناسی ومشاوره در کلانتریهای نیروی انتظامی در تمام کشور

دکتر محمدحاتمی رییس سازمان نظام روان شناسی ومشاوره که به دعوت سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ

دکتر محمدحاتمی رییس سازمان نظام روان شناسی ومشاوره که به دعوت سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ؛درجمع روسای کلانتری ها ومشاورین نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی طی سخنانی ؛ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی‌ و هم چنین هم زمانی آن با هفته سلامت روان افزود:ما کرونا را یک بحران توصیف می کنیم بیماری یک بعد آن است. بحران یعنی تمام ابعاد اجتماعی و خانوادگی و ارتباطی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییراتی در  سبک زندگی ما، روابط ،کیفیت زندگی‌ ایجاد کرده است و ماحصل سلامت روان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی گفت:گزارشات ما از سلامت روان مردم در زمان بحران کرونا گزارشات خوبی نیست و دلیل آن شرایط بحران و پاندمی کرونا است‌،که‌ در تمام دنیا این شرایط حکم فرماست.

اگر زلزله یا سیل باشد، بحران گذرا است؛ اما بحران کرونا، اثری که روی زندگی شهروندان گذاشته ادامه دارد . 

 وی افزود:اقدامات از ابتدای کرونا فقط برای کنترل بیماری بوده وبه مسایل سلامت روان،کیفیت زندگی، روابط اجتماعی پرداخته نشده است.در ۸ سال اخیر منظم ترین و تخصصی ترین مراکز و خدمات روان شناسی در نیروی انتظامی بوده است‌.نیروی انتظامی با برنامه ریزی هایی که در مراکز و دفاتر،نیروی انتظامی داشته، هرگز ایستا نبوده است.ایستایی یعنی تکرار گذشته که به بهروی و موفقیت نمی رسد ،در نیروی انتظامی همیشه طرح های جدید و خلاقیت حداقل در حوزه اجتماعی چه در هم اندیشی ها،سمینار چه در فعالیت هایشان نگاه شان رو به جلو است.نگاه کاوش گرانه دارند و مسایل را بررسی و برای آن راه حل پیدا می کنند.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره گفت:در این طرح که  در آن افراد  هنگامی که به کلانتری ها مراجعه می کنند ؛در ابتدا به روان شناس مراجعه می کنند ، اول در حوزه اجتماعی روان شناسان و مشاور ان کار را  به مصالحه پایدار  پیش برند که به کار قضایی و انتظامی منتهی نشود،کار بسیار بزرگی است. در تهران بزرگ بیشتر این فعالیت انجام شده است امیدوارم در تمام ایران این گونه شود.فردی که چه مجرم است چه خودشان به کلانتری مراجع می کنند. اول به روان شناس یا مشاور مراجعه کند و اگر مساله آن حل نشد یا مشکلی نداشت ،به بخش های دیگر برود؛چون این از نظر سلامت روان واز نظر نگاه به زندگی و مسایلی که با آن مواجه می شود پر اهمیت است.

دکتر حاتمی افزود:چون  بحران کرونا شناخته نشده بود و افراد در قرنطینه بودند مشکلات و مسایلی ایجاد شد،اولین تبلور آن بی نظمی های اجتماعی است.

نیروی انتظامی در سال گذشته از این بحران سر فراز بیرون آمد و تمام روابط اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد:در مسائل اجتماعی این دوران؛آن چه که ستاد ملی کرونا وضع می کرد؛ نیروی انتظامی اجرا می کرد و مردم را با آرامش و طومانینه همراهی می کرد.

دکتر حاتمی :به توانمندسازی و تاب آوری در نیروی انتظامی  باید توجه ویژه ای شود.

رئیس سازمان سازمان نظام روان شناسی گفت:سازمان نظام روان شناسی که مسئولیت نظارت بر تمام خدمات روان شناسی و مشاوره کشور را دارد ؛آمادگی تسهیل گری دریافت پروانه روان شناسان ومشاوران نیروی انتظامی را دارد.

وی در انتها گفت:سلامت روان یک جامعه را با نیروی انتظامی بررسی می کنند.اگر مقتدر و صحیح و منظم و درست عمل کنند، باعث شادابی در تمام مردم می شود‌‌.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.