اطلاعیه

به اطلاع اعضا محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره می رساند

به اطلاع اعضا محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره می رساند؛

اخیرا جهاددانشگاهی تهران اقدام به راه اندازی دوره توانمندسازی تحت عنوان" از آموزش تا اشتغال " نموده است؛که هیچگونه مجوز یا هماهنگی با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره نداشته است ؛بنابراین استفاده از نام این سازمان غیرقانونی است.


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.