رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره درباره صدور پروانه فعالیت مشاوره خانواده توسط مرکز وکلاء به ریاست قوه قضائیه نامه نگاری نموده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره دکتر محمد حاتمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره دکتر محمد حاتمی،رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه درباره صدور پروانه مشاوره خانواده توسط مرکز وکلاء کارشناسان رسمی قوه قضائیه که بر خلاف نص صریح قانون اقدام به صدور مجوز  می نماید،نامه نوشته است. 

در این نامه تاکید شده است ،با سوء برداشت از قانون تنظیم خانواده که قوه قضائیه را موظف به راه اندازی مراکز مشاوره طلاق می نماید.مرکز کانون وکلاء با دخالت غیر قانونی در وظایف سازمان نظام روان شناسی و مشاوره متاسفانه اقدام به برگزاری آزمون و دوره های غیر قانونی جهت صدور پروانه فعالیت می نماید.در این نامه تاکید شده است،قوه قضائیه مرجع و مجری قانون باید الگوی قانون پذیری باشد و مسلما در کشوری دو مرجع جهت صدور مجوز تخصصی وجود داشته باشد؛زمینه تخلف و افزایش آسیب های اجتماعی-روانی را فراهم می آورد.

رئیس سازمان با قید فوریت از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست نموده است،توقیف صدور پروانه فعالیت توسط مرکز وکلاء خواستار برگزاری جلسات هماهنگی و یکپارچگی جهت امر مهم مشاوره و طلاق شده است.

روابط عمومی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.