اطلاعیه

به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام روانشناسی ومشاورو اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند

به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام روانشناسی ومشاورو اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند ؛

نظرات و پیشنهادات یا طرح شکایت از افراد مرتبط با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره را می توانیدبه:

🔹 معاونت انتظامی و رسیدگی به شکایت صنفی و حرفه ای (تلفن:۸۶۰۵۱۵۵۲)

🔹روابط عمومی سازمان (تلفن:۸۸۲۲۵۱۲۰)

🔹️دفتر ریاست (تلفن:۸۸۲۲۵۱۱۲)

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.