اطلاعیه

به اطلاع جامعه فرهیخته روان شناسی و مشاوره می رساند؛با توجه به اینکه انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان در پیش است

به اطلاع جامعه فرهیخته روان شناسی و مشاوره می رساند؛با توجه به اینکه انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان در پیش است ،بعضی افراد به منظور تبلیغات زودرس باطرح مسائل بی اساس قصد مطرح کردن خود را دارند.این نوع مسائل و طرح آن در فضای مجازی به نفع رشته نیست ؛بلکه هوشیارسازی کسانی است که این روز ها به دلیل ارتقاء جایگاه روان شناسی و مشاوره درصدد تضعیف آن هستند.بدیهی است ؛مطالب بی اساس تبلیغاتی به کمیسیون انتخابات احاله می شود.


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.