تکذیبیه: نامه انجمن روانشناسی درخصوص سازمان

نامه انجمن روان‌شناسی ایران به رئیس جمهور در فضای مجازی درباره سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کذب است.

در پی پخش نامه‌ای با عنوان انجمن روان‌شناسی ایران به رئیس جمهور در فضای مجازی درباره سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند؛
اولاً: بهتر بود ،انجمن مزبور پس از دریافت واقعیات ازسازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در مورد مطالب مطرح شده اقدام به نامه‌نگاری می‌نمود.
ثانیاً: نامه به گونه‌ای نوشته شده است، تداعی وضعیت کنونی سازمان را می‌نماید؛ در صورتی عملکرد 18 ماهه اخیر سازمان از افتخارات مسئولین فعلی در ابعاد مالی، اداری و سازمانی است که رضایت اعضا را نیزدر پی دارد.هر گونه شبهه در مورد عملکرد فعلی سازمان جفای بزرگ در حق رشته ،اعضاء و خلاف اخلاق و قوانین جاری کشور است.
ثالثاً: شفاف‌سازی مالی 15 سال گذشته توسط مسئولین فعلی سازمان پیگیری و انجام شده است؛ پس از اتمام و تحویل به سازمان در اختیار شورای مرکزی و هیأت بازرسان قرار می‌گیرد.
رابعاً: برحسب مصوبه شورای مرکزی برگزاری مجمع عمومی در دستور کار سازمان است و در سال جاری با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می‌شود.
خامساً: هیچ مانعی در نظارت بر عملکرد سازمان برحسب وظایف هیأت بازرسان خصوصاً دسترسی به اسناد اداری و مالی وجود ندارد؛ انچه گفته شده است، نشر اکاذیب است.
درپایان هیأت مدیره انجمن را دعوت به ملاحظه "لایو اینستاگرامی 99/05/12" آقایان می‌نماید، تا مشخص شود، خواسته‌های آنان مربوط به سازمان است یا بدنبال اهدافی دیگر؟!!
 
روابط عمومی سازمان نظلم روان‌شناسی و مشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.