اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم روان شناس و مشاور می رساند؛


به اطلاع همکاران محترم روان شناس و مشاور می رساند؛ برحسب ماده ۵ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، داشتن پروانه معتبر جهت خدمات روان شناسی و مشاوره الزامی است. 

 لذا همکارانی که مدت اعتبار پروانه آن ها به اتمام رسیده است، ضرورت دارد؛ ۳ ماه قبل از انقضاء جهت تمدید پروانه اشتغال به واحد صدور پروانه مراجعه نمایند. 


معاونت امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.