دولت هایی که ویروس کرونا را جدی نگرفتند ؛هزینه آن را مردم پرداختند؛اکنون هم چنانچه دولت ها مسأله سلامت روان را در زمان پساکرونا جدی نگیرند،در تراز بالاتر هزینه آن را ملت ها ودولت ها متحمل می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در اولین وبینار پژوهش های علمی تخصصی و علوم تربیتی در پاندمی کرونا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزدرتاریخ :۱۴۰۰/۱۲/۱۱ طی سخنانی گفت؛بحران کرونا علاوه بر اینکه به مدت دو سال  مردم کشورمان را تحت فشار روانی پیک های مختلف خود قرار داده است ، به همراه خود بحران های دیگری چون بحران دانش،بحران معیشت بحران زندگی دیجیتالی را ایجاد کرده که همه این ها سلامت روان مردم را به مخاطره انداخته است و تغییرات بسياری در سبک زندگی،روابط فردی و اجتماعی ،خلقیات،خواسته ها،نیاز ها،فرهنگ و سنت های مردم بوجود آمده است. این فشارهای روانی ،بحران ها،وتغییرات مجموعا نرخ شیوع اختلالات روانی را مانند تنهایی،افسردگی،اضطراب،نگرانی،پرخاشگری،استرس و وسواس را افزایش داده است.علاوه بر این رشد اجتماعی و هویتی دانش آموزان را به مخاطره انداخته است.این عوامل باعث کاهش کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی جامعه شده است که در این میان  دانش آموزان،کادردرمان،سالمندان،آسیب دیدگان سوگ کرونا،بیماران زمینه ای بیشترین آسیب را متحمل شده اند؛ ضرورت دارد، ستاد ملی کرونا برنامه هایی جهت پیشگیری از آسیب ها ی موجود از جمله توسعه فرهنگ خدمات روانشناسی ومشاوره با وضع کردن بیمه های پایه برای اقشار در معرض خطر وکم درآمد،طرح روانشناس خانواده ومدرسه،افزایش سواد سلامت روان،سبک زندگی سالم ،آموزش مهارت ها و خود مراقبتی رادر دستور کار خود قرار دهد و برنامه مقابله با عوارض روانی-اجتماعی کرونا به صورت هدفمند تهیه ، تصویب و اجرایی شود.

عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود:مسأله غربال گری و مداخلات روان شناختی و تدوین دستورالعمل ها و پیوست های سلامت روان در اولویت قرار گیرد.کنگره بزرگ آسیب شناسی و مداخلات روان شناختی و اجتماعی کرونا و پساکرونا را با حمایت قرارگاه عملیاتی کرونا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌ نمائیم. مسأله اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی در دوران پساکرونا از خود ویروس کرونا مهم تر است و اگر پیشگیری نشود به مراتب مشکلات بیشتری  برای جامعه ایجاد می کند.

دولت هایی مثل آمریکا که کرونا راجدی نگرفتند،هزینه انسانی و مالی زیادی متحمل شدند.امروز ما روان شناسان و مشاوران به عنوان صف اول مبارزه باعوارض روانی کرونا می گوییم ؛اگر مسأله سلامت روان را دولت ها جدی نگیرند و نقشه مقابله با آن را تهیه و اجرایی نکنند . هزینه انسانی و مالی غيرقابل پیش‌بینی بر آن مترتب است.

دکتر حاتمی گفت: سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به عنوان متولی و مسئول اکنون برنامه مقابله با عوارض  روانی و اجتماعی  کرونا رادر حال تدوین دارد،که به قرارگاه و ستاد ملی ارائه خواهد کرد.

ستاد ملی ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت روان شناسان و مشاوران دراین عرصه هرچه سریعتر در سیاست گذاری ها،برنامه‌ریزی هاوساختاری سازی موضوع برنامه مقابله با عوارض روانی- اجتماعی کروناتعریف و جنبه اجرایی پیدا کند.

 

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.