اطلاعیه روابط عمومی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره درباره «تاخیر» در برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان

به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند

به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند؛ بر طبق قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان برای اعضاءجدید باید سه ماه قبل از اتمام دوره قبلی برگزار شود. دوره چهارساله شورای مرکزی و هیأت بازرسان فعلی در تاریخ 25-5-1399 پایان پذیرفته است. با تصویب شورای مرکزی مصوب شد، انتخابات در تاریخ نهم خردادماه نود ونه(9-3-1399) برگزار شود و در سایت سازمان هم اطلاع رسانی گردید. اما با توجه به شیوع ویروس کویید-19، شرایط قرنطینه ومخالفت ستاد ملی کرونا انتخابات تا 6 ماه به تاخیر افتاد.شورای مرکزی تاریخ 7-9-1399 را برای برگزاری انتخابات تعیین نمود ودر سایت سازمان هم اطلاع رسانی گردید. اما تعدادی از انجمن‌های علمی با نمایندگی آقایان دکترصفاری نیا ،دکتر مظاهری ودکترپور اعتماد با حضور در شورای مرکزی درخواست نمودند؛ اول مجمع عمومی برگزار و سپس اقدام به برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان شود.شورای مرکزی با درخواست آنان موافقت نمود،در ادامه در چگونگی برگزاری مجمع عمومی در باره اینکه تمام اعضاء یانمایندگان استانی باید حضور داشته باشند اختلاف نظر وجود داشت، برگزاری مجمع عمومی با تاخیر مواجه شد.سازمان مجددا در خواست برگزاری انتخابات را نمود وآیین نامه برگزاری درتاریخ 25-12-1399 در شورای مرکزی تصویب وتاریخ 7-3-1400برای برگزاری انتخابات مشخص شد ودر سایت سازمان هم اطلاع رسانی گردید، اما نمایندگان وزراء وهیات بازرسان مجددا خواهان برگزاری انتخابات بعدازبرگزاری مجمع عمومی شدند که شورای مرکزی هم با درخواست آنان موافقت کرد. بالاخره مجمع عمومی در تاریخ 13-3-1400 برگزار شد. پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان پیگیر برگزاری انتخابات گردید،در این زمان بعضی اعضاء وبازرسان در خواست نمودند باید در آیین نامه 25-12-1400 تغییر ایجاد شود ،مقرر شد؛ آیین نامه انتخابات بازنگری شود.کمیته‌ای متشکل از دو نفر نمایندگان وزراء، دو نفر نمایندگان شورای مرکزی و یک نفر نماینده هیأت بازرسان ماموریت یافتندآیین‌نامه برگزاری انتخابات را تدوین نمایند. کمیته تدوین در تاریخ 3-9-1400 آئین‌نامه انتخابات را در شورای مرکزی تصویب نمود. شورای مرکزی در تاریخ 6-10-1400 در ترکیب هیأت نظارت آیین نامه 3-9-1400 اصلاحاتی انجام داد.نماینده انجمن‌های علمی و یک نفر نماینده هیأت بازرسان را به ترکیب 5 نفره هیات نظارت اضافه نمود که این اصلاحیه با اعتراض نمایندگان وزراء روبرو شد. شورای مرکزی مجدداً در تاریخ 20-10-1400 بر مصوبه خود تاکید وخواستار برگزاری انتخابات شد. آخرین آیین نامه انتخابات در 20-10-1400 توسط دبیر شورای مرکزی ابلاغ گردیدوتاریخ 6-12-1400برای برگزاری انتخابات تعیین ودر سایت سازمان اطلاع رسانی شد. اما اختلاف ایجاد شده، علیرغم دعوت های متوالی سازمان بعضی اعضاء در جلسه هیات نظارت شرکت نکردند و تشکیل هیأت نظارت و هیأت اجرایی را با توقف مواجه نمود و تاکنون تشکیل نشده است.سازمان منتظرتشکیل هیات نظارت واجرایی است تا اقدامات لازم جهت برگزاری را انجام دهد. امیدواریم هیأت نظارت هر چه زودتر تشکیل و تاریخ ثبت‌نام و تاریخ برگزاری انتخابات مشخص گردد. چنانچه ملاحظه می شود، تأخیر در برگزاری انتخابات به عوامل غیر مترقبه، درخواست انجمن های علمی برای برگزاری مجمع عمومی و اختلاف نظر نمایندگان وزراء وشورای مرکزی درترکیب هیات نظارت می باشد.در این باره سازمان تمام تلاش خود را نموده که انتخابات برگزار گردد وهر اقدامی که مربوط به سازمان بوده است در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده است ،اینکه بعضی سازمان را خطاب قرار میدهند ،به اطلاع اعضاء میرساند، سازمان هیچ نقشی در تاخیر انتخابات ندارد، برعکس داِئما پیگیر برگزاری انتخابات بوده است،در چهار نوبت هم اطلاع رسانی شده امابا درخواست های مختلف به تاخیر افتاده است  ،اکنون هرتاریخی را شورای مرکزی وهیات نظارت اعلام نمایند، سازمان انتخابات را برگزار می نماید.

 

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.