اطلاعیه

به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان شناسی و مشاوره می رساند

به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان شناسی و مشاوره می رساند،پیرو اختلاف نظرات ایجاد شده در برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹

شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با حضور معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور تشکیل جلسه داد؛توافق حاصل شد.براساس آیین نامه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۴ انتخابات شورای مرکزی ،هیأت بازرسان برگزار گردد.

این تاریخ قطعی و غیر قابل تغییر است.

 

روابط عمومی سازمان‌ نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.