ستاد ملی کروناتبدیل به ستاد ملی مقابله عوارض اجتماعی روانی -کرونا گردد. (مشهد مقدس)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان ‌شناسی و مشاوره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان ‌شناسی و مشاوره دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی و‌مشاوره روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶در همایش خانواده پایدار که در شهرداری شهر مقدس مشهد برگزار گردید.طی سخنانی اظهار داشت ،ما زمانی می توانیم خانواده پایدار داشته باشیم که بدوا بر اساس معیارهای صحیح ازدواج شکل گیرد.

مهارت های زندگی را آموزش دهیم،شیوه فرزند پروری مناسب را داشته باشیم .این ها به عنوان یک پیوستار به هم ارتباط دارد.

در ده سال گذشته نرخ طلاق افزایش یافته است و ازدواج روند کاهشی داشته است و اکنون سن ازدواج به بالای ۳۰سال رسیده است.پس یک جای کار ایراد دارد.قطعا مسأله خانواده و‌جوانان سامان دهی خوبی در کشور ندارند.

همه‌ کار می کنند،اما یک سازمان مسئول متولی ندارد.نتیجه اش همین آمار است.چاره کار تاسیس وزارت خانواده وجوانان است که هم سیاست گذاری نماید،هم برنامه ریزی و هم اجراء و پاسخگو هم باشد.شرایط جامعه اکنون که‌ وارد دوران پساکرونا شده ایم سخت است.نرخ آسیب های اجتماعی -روانی افزایش یافته است.ضرورت دارد ستاد ملی کرونا تبدیل به ستاد مقابله با عوارض اجتماعی -روانی کرونا گرددوگرنه خسارت این دوران از زمان کرونا بیشتر خواهد بود.


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.