هیأت نظارت و اجرایی مرکزی برگزاری پنجمين دوره انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان شروع به کار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره بر اساس مصوبه جلسه فوق العاده” ۲۶۷ “۱۴۰۱/۳/۳۰ شورای مرکزی و انتخاب اعضاء هیأت نظارت مرکزی و اجرایی در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲  جلسه مشترک هیأت نظارت و اجرایی با حضور ریاست سازمان تشکیل گردید .

در این جلسه ضمن استماع سخنان دکتر حاتمی رئیس سازمان ،دکتر علی اصغر احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری به عنوان رئیس هیأت نظارت مرکزی و دکتر عزیز الله تاجیک اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی را به عنوان دبیر هیأت نظارت مرکزی و ‌سخنگوی هیات و همچنین دکتر افسانه لطفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد به عنوان رئیس هیأت اجرایی و دکتر محمدرضاصیرفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد را به عنوان دبیر هیأت اجرایی انتخاب شدندو فرایند برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان رسما آغاز گردید .

گفتنی است بر اساس رأی گیری جلسه شورای مرکزی آقایان دکتر احمد صافی،دکتر علی اصغر احمدی ،دکتر عزیزالله تاجیک اسماعیلی ،دکتر مهدی دوایی،دکتر فریبرز باقری ،دکتر محمد خدایاری فرد،خانم دکتر دکانه ای اعضاء هیأت نظارت مرکزی و  دکتر ناصرالدین کاظمی ،دکتر افسانه لطفی ،دکتر فریبرز حمیدی ،دکتر ولی‌الله درینی و دکتر محمد رضا صیرفی به عنوان اعضاء هیأت اجرایی برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان توسط شورای مرکزی انتخاب شده اند.


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.