برگزاری اولین جلسه هیأت نظارت مرکزی و اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

دکتر علی اصغر احمدی به عنوان رئیس هیأت نظارت مرکزی و خانم دکتر افسانه لطفی به عنوان رئیس هیأت اجرایی مرکزی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان انتخاب شدند.


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی  سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هیأت نظارت مرکزی و اجرایی در اولین جلسه خود در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۲ با حضور رئیس سازمان ،دکتر علی اصغر احمدی به عنوان رئیس هیأت نظارت مرکزی و سرکار خانم دکتر افسانه لطفی را به عنوان رئیس هیأت اجرایی و هم چنین دکتر عزیزالله تاجیک اسماعیلی دبیر هیأت نظارت مرکزی و محمد رضا صیرفی را به عنوان دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخاب نمودند واحکام آنها توسط رییس سازمان صادر شده است.

گفتنی است شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ در ۲۶۷ جلسه خود آقایان دکتر علی اصغر احمدی،دکتر عزیزالله تاجیک اسماعیلی،دکتر مهدی دوایی ،دکتر احمد صافی،دکتر محمد خدایاری فرد ،دکتر فریبرز باقری،سرکار خانم دکتر دوکانه ای را به عنوان اعضاء هیأت نظارت مرکزی و دکتر ناصرالدین کاظمی ،دکتر فریبرز حمیدی ،دکتر ولی‌الله درینی ،دکتر محمد رضا صیرفی و سرکار خانم دکتر لطفی را به عنوان اعضاء هیأت اجرایی مرکزی انتخاب و فرآیند انتخابات آغاز شده است.


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.