به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای آقایان "فراز قورچیان " و " علیرضا شیری " را به خاطر دخالت غیر قانونی در امور روان شناسی و مشاوره به دادستانی تهران معرفی کرد .

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.