اطلاعیه

به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان شناسی و مشاوره میرساند

به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان شناسی و مشاوره میرساند ؛

اخیراً اطلاع حاصل شده است ، بعضی نهادها و سازمان ها ، روان شناسان و مشاوران را مجبور به ثبت اطلاعات مراجعین در سامانه های نهاد مربوطه نموده اند، به اطلاع میرساند ؛ چنانچه اطلاعات وارد شده، حاوی مسائل شخصی مراجعین باشد. فلذا در سیستم به غیر از روان شناس یا مشاور شخص دیگری نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد ، دسترسی دیگران بر خلاف اخلاق حرفه ای است و ممنوع است ،حتی اگر روان شناس یا مشاور در مرکز یا نهادی فعالیت می نماید در صورتی بخواهند قطع همکاری نماید ، اطلاعاتی که از مراجع جنبه شخصی دارد، روان شناس و مشاور دیگر نباید بدون رضایت مراجع به آن دسترسی پیدا نماید.

 

                                                                       معاونت امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.