اطلاعیه/به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان شناسی و مشاوره میرساند

📢اطلاعیه 

🔻به اطلاع می رسد؛

"آقای بابک وزیری" جزو افراد غیر روان شناس فاقد مجوز می باشد؛فعالیت ایشان تحت عنوان روان شناسی و مشاوره غیر قانونی است.اقدامات قانونی جهت فعالیت های بدون مجوز ایشان در جریان است.

معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.