دومین فراخوان انتخابات شورای مرکزی وهیات بازرسان

از تمامی اعضاءمحترم سازمان، دانشگاهیان، انجمن های علمی و فعالان مرتبط با روان شناسی و مشاوره دعوت می شود تا با حضور فعال و موثر شرایط را جهت برگزاری انتخابات پرشورو شایسته فراهم نمایند .

با استعانت از درگاه الهی و در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مقرر است انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان در روز جمعه مورخ ۹۹/۹/۷ بطور همزمان و حضوری در سراسر کشور برگزار شود.
نقش بی بدیل سازمان از بدو تاسیس تاکنون در ارتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره، حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای روان شناسان و مشاوران و همچنین حفظ حقوق مراجعان بر کسی پوشیده نیست.
حضور موثر در جهت حفظ و ارتقاء سلامت روانی جامعه و حل مشکلات روان شناختی آحاد مردم از دغدغه های اصلی سازمان می باشد که در شرایط کنونی و همزمانی با بحران همه گیری کرونا نقش ویژه ای را می طلبد و انجام این مسئولیت خطیر نیازمند حضور فعال افراد شایسته، توانمند و اخلاق مدار در همه ارکان سازمان و خصوصا در شورای مرکزی و هیات بازرسان است. 
لذا بدینوسیله در آستانه پنجمین انتخابات شورای مرکزی وهیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره از تمامی اعضاءمحترم سازمان، دانشگاهیان، انجمن های علمی و فعالان مرتبط با روان شناسی و مشاوره دعوت می شود تا با حضور فعال و موثر شرایط را جهت برگزاری انتخابات پرشورو شایسته فراهم نمایند .
موارد و جزئیات مربوط به تقویم انتخابات، شرایط و نحوه ثبت نام در فایل پیوست قابل مشاهده است. 

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.