فشار روانی ناشی ازشرایط سخت دوران کرونا یکی از علت های اصلی اعتراضات کنونی است

آموزش و پرورش حتی یک نفر دانش آموز را به مراکز روان شناسی و مشاوره ارجاع نداده است

آموزش و پرورش حتی یک نفر دانش آموز را به مراکز روان شناسی و مشاوره ارجاع نداده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در گفتگو با برنامه کشیک سلامت ، شبکه سلامت سیما گفت در سال گذشته با ارسال نامه ای به یکی از نهاد های نظارتی توضیح دادیم با توجه به شرایطی که کرونا محدودیت ها ، قرنطینه ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها ، معیشت مردم ، تحریم ، واکسیناسیون ، اطلاع رسانی غیر شفاف و شایعات گسترده مردم تحت فشار روانی هستند امّا چون در حال جنگ با کرونا هستند ، هیجانات برون ریزی نمی شوند فعلاً به صورت " خشم فرورفته "دوره پنهان خود را می گذراند در دوران پسا کرونا کوچکترین محرک شرایط بروز و ظهور پیدا خواهد کرد .

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در مورد شیوه صحیح مطالبه گری خطاب به مجری برنامه بیان کرد در هر خانواده ای مطالبه گری و سوال وجود دارد طبیعی است ، سوالات و نیازها مطرح می شود ، باید به سوالات پاسخ داده شود . پرسشگری جزء رفتار طبیعی جوانان  و نوجوانان است . باید آن را پذیرفت و همدلی کرد به سوالات پاسخ داد اینکه از قول وزیر محترم آموزش و پرورش گفته می شود ، دانش آموزان معترض را به روان شناسی ارجاع داده اند ما اطلاعی از این موضوع نداریم و اصولاً آموزش و پرورش علیرغم درخواست های زیاد سازمان در سامان دهی امور روان شناسی در مدارس با سازمان هماهنگی چندانی ندارد. ارجاع دانش آموزان معترض در شرایط کنونی به روان شناسان را تایید نمی کنیم و تاکنون حتی یک نفر هم ارجاع داده نشده کار روان شناسی فرآیندی است . باید با خواست مراجع باشد و گرنه بی اثر است .

دکتر حاتمی گفت : سند راهبردی مقابله با عوارض روانی اجتماعی که در همایش شهریور ماه مطرح شد در حال تدوین است ، بزودی تقدیم ستاد ملی کرونا خواهیم کرد .

در پایان رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره گفت : روان شناسان و مشاوران سرمایه اجتماعی کشور هستند، نباید در حاشیه باشند ، روان شناسان و مشاوران در آرامبخشی جامعه خیلی می توانند کمک نمایند ، امّا نظام سلامت ما به گونه ای است ، این سرمایه بزرگ اجتماعی تاثیر گذار در حاشیه می باشند و باید از حاشیه به متن بیایند.

روابط عمومی سازمان

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.