نامه رئیس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره به رئیس جمهور

نامه رئیس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره به رئیس جمهور

نامه رئیس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره به رئیس جمهور در باره پیش بینی بودجه برای بیمه های پایه وتکمیلی سال ۱۴۰۲

 برای مشاهده اصل نامه به پیوست خبر مراجعه فرمایید.

پیوست ها

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.