اخبار غلط فاقد وجاهت قانونی

اخبار سازمان نظام روانشناسی ومشاوره فقط از طریق رسانه‌های رسمی قابل استناد است، فضاسازی رسانه‌ای براساس اخبار غلط فاقد وجاهت قانونی است.

به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان طبق مصوبات شورای مرکزی انجام می‌شود و سازمان مجری این مصوبات است.
در این خصوص شورای مرکزی در جلسه 226 مورخ 99/04/09 موضوع "برگزاری مجمع عمومی قبل از انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان" را به تصویب رسانده است. ریاست محترم سازمان این موضوع را قبلا اعلام نموده‌اند. با توجه به شرایط کرونا کارگروه منتخب تاریخ پیشنهادی مجمع عمومی را شانزدهم آبان ماه سال جاری به شورای مرکزی پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد در اولین جلسه شوراء طرح و در صورت تصویب اجراء خواهد شد. لذا هرگونه فضاسازی رسانه‌ای بر اساس اخبارغلط فاقد وجاهت قانونی است. یادآور می‌شود؛ شورای مرکزی تاریخ هفتم آذر را جهت برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان مصوب کرده است، در صورت تأخیر در برگزاری مجمع عمومی تاریخ برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان به زمان دیگری موکول می‌گردد. از کلیه اعضاء تقاضا دارد، اخبار صحیح سازمان را فقط از طریق رسانه‌های رسمی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره پیگیری نمایند.
 
 
روابط عمومی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.