بیمه خدمات روانشناسی و مشاوره

مصاحبه دکتر محمد حاتمی در خصوص ضرورت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره ای برای آحاد ملت

مصاحبه دکتر محمد حاتمی  در خصوص ضرورت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره ای برای آحاد ملت

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.