اطلاعیه

حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی

 به اطلاع می رساند ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی برای "توسعه زیرساخت نرم تحقیقاتی و توسعه فناوری در حوزه علوم اجتماعی محاسباتی با رویکرد شناختی" حمایت می نماید. طرح های پذیرفته شده در این فراخوان توسط ستاد مورد حمایت قرار خواهند گرفت. برای آگاهی از اولویت های فراخوان به "فرم پیشنهاد طرح علوم اجتماعی محاسباتی با رویکرد علوم شناختی" در وب سایت ستاد به آدرس www.cogc.ir مراجعه شود

در این راستا از کلیه محققان دعوت می گردد باتوجه به فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی در وب سایت ستاد، فرم پیشنهادی متناسب را تکمیل نموده و در بازه زمانی 99/09/01 لغایت 99/09/15 (غیرقابل تمدید) از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگزاری نمایند.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.