نرخ تعرفه سال 1399

نرخ تعرفه های کارشناسان ارشد و دکتری روانشناسی در سال 1399 اعلام شد.

 به اطلاع کلیه روان شناسان و مشاوران میرساند، نرخ تعرفه سال 1399 برای خدمات روان شناسی و مشاوره در سطح کارشناسی ارشد و دکتری تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد. لطفا نرخ تعرفه ها در دفتر کار خود جهت مشاهده مراجعین نصب شود. 

 تعرفه کارشناسی ارشد برای 45 دقیقه مشاوره در سراسر کشور: 

1/080/000 ریال

 تعرفه دکتری برای 45 دقیقه مشاوره در سراسر کشور:

1/560/000 ریال

تلفن بازرسی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

02166903544

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.