شورای اندیشه ورز کرونا و پسا کرونا در سازمان

شورای اندیشه ورز کرونا و پسا کرونا در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تشکیل گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره روز سه شنبه مورخ 21/11/99، شورای اندیشه ورز کرونا و پسا کرونا در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره متشکل از مشاورین سازمان، نمایندگان دستگاهها و اشخاص کارشناس تشکیل گردید. در این جلسه درباره مسائل سلامت روان جاری کشور و پسا کرونا و سامان دهی کمیته های مداخله در بحران سازمان و ارائه راهکار به مسئولین و ارائه طرحهای کاربردی برای پیشگیری مسائل پسا کرونا مورد بررسی قرار گرفت. تدوین بولتن پسا کرونا به دبیرخانه شورا از مصوبات این جلسه بود.

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.