سن جوانی به بالای 30 سال افزایش یافته است

فدراسیون روان شناسی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان شکل می گیرد و در برنامه هفتم توسعه و دوران پسا کرونا سلامت روان جوانان در اولویت قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، روز دوشنبه مورخ 11/12/99 دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی  و مشاوره در جمع مدیران مراکز تخصصی ازدواج و خانواده که در محل وزارت ورزش و جوانان با حضور دکتر سلطانی فر وزیرورزش وجوانان، مهندس تندگویان معاونت امور حوانان تشکیل گردید، گفت: سن جوانی در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشور ما اکنون سن جوانی به بالای 30 سال افزایش یافته است. سن جوانی سن استقلال و تغییرات است،از دیدگاه روان شناختی "اضطراب جوانی" بدلیل وضعیت جسمی _ روانی خصوصا شغل یابی، ازدواج، اوقات فراغت، مشارکت و غیره.. اجتناب ناپذیر است و جوانان نیاز به مشاوره دارند،  ضرورت دارد مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره جوانان توسعه یابد، همچنین مساله ورزش قهرمانی و همگانی یکی از حوزه های مهم این وزارتخانه است. جهت کاهش استرس،کارآمدی و مشاوره برای این عزیزان وزارتخانه باید برنامه ریزی های وسیعی انجام دهد. بطور مشخص باتوجه به نیاز مبرم ایجاد ساختارهای جدیدی ایجاد گردد. پیشنهاد شکل گیری فدراسیون روان شناسی ورزشی با همکاری سازمان نظام روان شناسی ضرورت دارد. اکنون بین سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ووزارت ورزش وجوانان همکاری و تعامل خوبی مشاهده می شود. ما اکنون در آستانه تصویب قانون برنامه هفتم هستیم در عین حال دوران پسا کرونا سلامت روان جوانان در مخاطره است. باید در برنامه هفتم نگاه سلامت محور بر مبنای ارتقاء سلامت روان و مقابله بااختلالات روانی در اولویت  قرار گیرد و کارگروه مشترکی در این باره شکل گیرد. در برنامه هفتم مشاوره ازدواج اجباری شود و بیمه های پایه و تکمیلی جهت بهره مندی اقشار کم درآمداز خدمات روان شناسی و مشاوره اجرایی گردد. در ادامه این جلسه دکتر سلطانی فروزیر ورزش و جوانان  و مهندس تندگویان نظرات خود را درباره مراکز تخصصی ازدواج و خانواده بیان کردند.

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.