خدمات روانشناسی و مشاوره ای در رأس رشته های علمی کشور

استاندار زنجان: مشاوره روان شناسی در آینده در راس رشته های علمی خدمت دهی به سلامت کشور می شود

رئیس سازمان نظام: غربالگری ملی و تدوین شناسنامه روان برای تمام شهروندان از اولویت های پیشگیری از اختلالات روانی در دوران پسا کرونا است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره روز پنج شنبه مورخ ۱۴-۱۲-۹۹با آقای دکتر حقیقی، استاندار زنجان دیدار و درباره ارتقاء جایگاه شورای استان سازمان نظام با ایشان گفتگو کرد. در ابتدا دکتر حاتمی گزارشی از فعالیت های شوراهای استانی و همکاری های موجود ارائه کرد و در ادامه دکتر حاتمی گفت: ما اکنون در دوران کرونا هستیم و مردم محدودیت ها و سوگ کرونا را تحمل می کنند. در دوران پسا کرونا با موجی از خشم، اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی روبرو هستیم و از هم اکنون باید زیرساخت های لازم را فراهم آوریم و پیشگیری نمائیم. غربالگری ملی و تدوین شناسنامه سلامت روان یکی از راهکارها است. استانداران محترم سراسر کشور باید به جایگاه شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره توجه ویژه نمایند و از ظرفیت آن ها برای مقابله با اضطراب و آرامش دهی شهروندان استفاده نمایند.
در ادامه دکتر حقیقی استاندار زنجان گفت: بدون شک در دوران کرونا مسئله روان شناسی و مشاوره برجسته شده است و ما در استان و در کمیته های مختلف از وجود روان شناسان و مشاوران استفاده می نمائیم و پیشنهادات روان شناسان راهبردی و مبتنی بر شرایط موجود است. مطمئنا اکنون و در آینده مسئله خدمات دهی روان شناسی و مشاوره در راس برنامه های سلامت کشور قرار می گیرد و برای زیرساخت هایی که دکتر حاتمی گفتند باید اقدام کنیم و شاید اکنون نیز خیلی دیر شده است. استانداری زنجان حداکثر مساعدت را با شورای استان زنجان خواهد نمود. گفتنی است در این دیدار، علاوه بر دکتر چراغی رئیس شورای استان زنجان، دکتر احمدی قلعه، دکتر کیانی اعضای شورای استان و همچنین دکتر صیرفی، معاون امور استان ها و دکتر عماری مشاور رئیس سازمان حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.