نماینده وزیر بهداشت در شورای مرکزی سازمان

نماینده جدید وزیر بهداشت در شورای مرکزی سازمان معرفی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر عباس مسجدی آرانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی را به عنوان نماینده جدید خود در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره منصوب نمود. دکتر نمکی در متن نامه خود از نماینده جدید خود خواسته است تا با هماهنگی معاونت های درمان و بهداشت و در راستای سیاست های وزارت بهداشت انجام وظیفه نموده و نسبت به ارائه گزارش منظم اقدام فرمایند؛ (متن حکم پیوست است). 

 گفتنی است، قبل از دکتر مسجدی، دکتر سامان توکلی نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای مرکزی این سازمان بوده است.

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 

پیوست ها

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.