روابط عمومی و بین الملل

روابط عمومی و بین الملل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

روابط عمومی 

مسوولیت های روابط عمومی

v     معرفی اهداف ، مسوولیت ها و فعالیت های سازمان به جامعه

v     تصمیم سازی ، برنامه ریزی و استفاده از روش های مفید و کارآمد برای اشاعه اهداف و فعالیت های سازمان

v     گردآوری ، خلاصه سازی و تحلیل نقطه نظرات و دیدگاه های مردم و اعضا در خصوص مسوولین و فعالیت های سازمان و ارایه گزارش به ریاست سازمان

v     همکاری با رسانه ها و مطبوعات جهت انعکاس فعالیت های سازمان و ارایه اخبار روز

v      سازماندهی برنامه های خبری سالانه با هماهنگی رسانه و ریاست سازمان

v     هماهنگی و سازماندهی ملاقات های عموم و شخصیت های حقوقی با ریاست سازمان

v     همکاری با روابط عمومی سایر سازمان ها و نهاد ها

v     تبادل نظرات ریاست سازمان با مراجع قانونی و جامعه

v     آماده سازی اطلاعات مرتبط با سازمان به زبان های مختلف

v     پاسخگویی به سوالات ، شکایات و انتقادات

v     مشارکت در اطلاع رسانی ،تعیین خط مشی و روندهای همایش های مهم سازمان

v     سازماندهی جلسات رسمی ، یادداشت برداری و تهیه گزارش

v     همکاری با سازمان ها و نهادهای مختلف جهت برگزاری نمایشگاه ها و همایش های ملی ، منطقه ای و بین المللی

v     سازماندهی و هماهنگی بازدیدها ، جلسات و ملاقات های سازمان ها ، نهادها و مراکز علمی و پژوهشی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

v     تهیه و نصب بنر و پوستر در نشست ها و رویدادهای خاص

v     اجرای طرح های جامع فرهنگ سازی در جامعه

v     سازماندهی رویدادها و تدوین تقویم رویدادهای سازمان

v     اطلاع رسانی چندرسانه ای در خصوص فعالیت های سازمان و مستندسازی فعالیت های سازمان

v     آماده سازی ، گردآوری و بازنگری مقاله های لازم برای خبرنامه های سازمان

v     تهیه پوستر ، بنر ، پلاکارد برای رویدادهای ملی ، فرهنگی و مذهبی

v     گردآوری و انتشار اخبار و گزارش های مربوط به خط مشی ، فعالیت ها ، برنامه ها و راهبردهای مورد نظر سازمان

v     تهیه گزارش ادواری و سالانه عملکرد بخش های مختلف سازمان

v     گردآوری نقطه نظرات جامعه در باره سازمان و انعکاس آن به ریاست سازمان

v     اجرای تمام مسوولیت های مرتبط با قسمت های مختلف در وبسایت و سامانه  اینترنتی سازمان

 

روابط بین الملل 

مسوولیت های روابط بین الملل :

v     همکاری های منطقه ای و بین المللی

v     برقراری ارتباط با سازمان های همتراز ، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی

v     معرفی سازمان در سطوح بین الملل

v     ایجاد فرصت های همکاری های مختلف در پروژه های مشترک با دانشگاه ها ، سازمان ها و نهادهای بین المللی

v     یادگیری از تجارب مراکز بین المللی

v     ارایه اطلاعات لازم به همایش ها و نشست های علمی و حرفه ای بین المللی جهت همکاری با سازمان
اداره روابط عمومی 
روابط عمومی سازمان با  مجموعه  فعالیت های مدون و برنامه ریزی شده ، سعی در جذب مشارکت همگانی و درک غایی بین سازمان و اعضای ذینفع حوزه های روانشناسی و مشاوره دارد. روابط عمومی سازمان بر اصول خبرگی ، مشارکت و همکاری ، اطلاع رسانی به موقع و جامع در جهت افزایش کارآمدی سازمان گام بر می دارد.


اداره روابط بین الملل 

امور بین الملل سازمان وظیفه پیشبرد اهداف ، راهبردها و برنامه های سازمان با نهادهای مرتبط  در سطوح بین الملل را برعهده دارد. این همکاری ها ، همگام و هماهنگ با معاونت امور بین الملل سازمان صورت می گیرد.فعالیت های روابط بین الملل در سطوح منطقه ای دو و چندجانبه و نیز بصورت همکاری های بین کشورها ، برگزاری یادواره های جهانی ، عقد قراردادهای همکاری می باشد. 

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.